ระบบวางแผนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งาน

Username และ Password เดียวกับที่ใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีนักศึกษา
  • ลืม Password, ต้องการเปลี่ยน Password
  • เข้าใช้งานระบบไม่ได้

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน (สำหรับนักศึกษา)

หลักเกณฑ์ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียน

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลหลักสูตรให้รอบด้านและครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวางแผนการเรียน หลังจากที่ทางโครงการ ส่งข้อมูลไปที่สำนักทะเบียนแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขวิชาที่จะจดทะเบียนเรียนได้ และทางโครงการ จะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเว้นแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของระบบหรือเจ้าหน้าที่

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1-2 ในปีการศึกษา 2565 จะวางแผนการเรียนรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่วางแผนการเรียนแล้วจะมีโอกาสเลือกอาจารย์ผู้สอน โดยจะเปิดระบบ Academic plan ให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 2 ช่วงวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.

กำหนดการวางแผน

ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1

ช่วงวางแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1-2

7 เมษายน 2565 00:00 - 12 เมษายน 2565 24:00


ช่วงเลือกกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1

  • เลขทะเบียน 58-62 6 มิถุนายน 2565 09:00 - 9 มิถุนายน 2565 24:00
  • เลขทะเบียน 63      7 มิถุนายน 2565 09:00 - 9 มิถุนายน 2565 24:00
  • เลขทะเบียน 64      8 มิถุนายน 2565 09:00 - 9 มิถุนายน 2565 24:00

รอบที่ 2


ช่วงเลือกกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 2

  • เลขทะเบียน 60-62 26 ตุลาคม 2565 09:00 - 29 ตุลาคม 2565 24:00
  • เลขทะเบียน 63      27 ตุลาคม 2565 09:00 - 29 ตุลาคม 2565 24:00
  • เลขทะเบียน 64      28 ตุลาคม 2565 09:00 - 29 ตุลาคม 2565 24:00