ระบบวางแผนการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งาน

Username และ Password เดียวกับที่ใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีนักศึกษา
  • ลืม Password, ต้องการเปลี่ยน Password
  • เข้าใช้งานระบบไม่ได้

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน (สำหรับนักศึกษา)

หลักเกณฑ์ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียน

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลหลักสูตรให้รอบด้านและครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวางแผนการเรียน หลังจากที่ทางโครงการ ส่งข้อมูลไปที่สำนักทะเบียนแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขวิชาที่จะจดทะเบียนเรียนได้ และทางโครงการ จะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเว้นแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของระบบหรือเจ้าหน้าที่

ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1-2 ในปีการศึกษา 2567 จะวางแผนการเรียนรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่วางแผนการเรียนแล้วจะมีโอกาสเลือกอาจารย์ผู้สอน โดยจะเปิดระบบ Academic plan ให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้วางแผนการเรียน ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

การเปิดระบบเลือกอาจารย์ผู้สอน ในภาค 1 ปีการศึกษา 2567  สำหรับนักศึกษาที่ได้วางแผนการเรียนในรอบแรกเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอาจารย์ผู้สอน สำหรับวิชาที่มีการเรียนการสอนหลาย Section โดยคณะจะเปิดระบบ Academic plan ระหว่างวันอังคารที่ 4 มิถุนายน เวลา 09.00 น. - วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น. 

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้วางแผนการเรียนไว้จะไม่สามารถเลือกอาจารย์ผู้สอน และไม่สามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการได้ นักศึกษาสามารถเรียนวิชาที่มีที่นั่งว่างเท่านั้น โดยกดเพิ่มได้เองผ่าน TU GREAT APP ในวันที่ 13-27 สิงหาคม 2567 (ช่วงเพิ่ม-ถอน ล่าช้ากรณีพิเศษ)

 

กำหนดการวางแผน

ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1

ช่วงวางแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1-2

22 เมษายน 2567 00:00 - 26 เมษายน 2567 23:59


ช่วงเลือกกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1

  • เลขทะเบียน 61-64 4 มิถุนายน 2567 09:00 - 7 มิถุนายน 2567 23:59
  • เลขทะเบียน 65      5 มิถุนายน 2567 09:00 - 7 มิถุนายน 2567 23:59
  • เลขทะเบียน 66      6 มิถุนายน 2567 09:00 - 7 มิถุนายน 2567 23:59

รอบที่ 2